Bygginnovationens slutkonferens ordnades i IQ Samhällsbyggnads regi den 10 december 2019