RISE har testat 10 mm pågjutning ovan golvvärmerör